USLUGE

Površinska zaštita

Pružamo usluge površinske zaštite na svim metalima (i na aluminijumu) osim na prohromu, kao što su dekorativno hromiranje, niklovanje, crno niklovanje, kalaj nikl (antracit), mesingovanje, mesing patina, pozlata (tvrda ili dekorativna), posrebrivanje (tvrdo, dekorativno, sjajno srebro i srebro patina), bakarisanje i bakar patina.

Dekorativno hromiranje

Najčešća upotreba hroma je “hromiranje” što je u stvari sloj hroma koji se nanosi (putem elektrolize) na osnovu, koja može biti od čelika, aluminijuma, mesinga, bakra i sl.

Hromiranje je dosta sjajno, svetlije je boje, i više ide na plavičasto.

Preduzeće Galvanotehnik vrši usluge Dekorativnog hromiranja.

Dekorativno hromiranje zahteva da se pre svega nanese bakar ili nikl na osnovu. Zatim se hromira, čime se postiže korozivna otpornost materijala koje se vrši u mikronskim slojevima. Hrom zaštićuje nikl od gubitka sjaja, minimalizuje oštećenja i koroziju nikla. Bez niklovanja ili bakarisanja nemoguće je ostvariti reflektivnu dekorativnu zavrsnicu.

Važna napomena:
Hromiranje je proces koji zahteva predhodno poliranje delova (čišćenje i peskiranje). Trebalo bi znati šta je sve potrebno uraditi kada se neki već hromirani deo mora ponovo hromirati odnosno restaurirati. Originalni hrom, nikl i bakar se prvobitno moraju skinuti peskiranjerm i poliranjem, a kada se deo ispolira, onda se ponovo bakarise, nikluje i hromira.

Niklovanje

Prevlake nikla koriste se u dekorativne svrhe i kao zaštita od korozije, jer se nikal ponaša kao pasivan metal u velikom broju sredina.

Antracit

Najčešće se koristi u zaštiti predmeta kao što su šnale, dugmići, ukrasni šrafovi, predmeti za rasvetu, nakita, isto kao i kod crnog niklovanja samo je razlika u nijansi boje.

Pozlata

Nanošenje tankog sloja zlata. Predmet može biti pozlaćen u različite svrhe, u vidu dekorativne namene ili u cilju bolje provodljivosti predmeta.
Mi vršimo tvrdu i dekarativnu pozlatu, a razlika se sastoji u slojevima zlata koji se broje u mikronima a u zavisnosti od zahteva može biti u debljim ili tanjim slojevima zlata.

Posrebrenje

Posrebrenje se koristi kao dekorativni nanos na ukrasne predmete i može se raditi u debljim ili tanjim slojevima i može biti visoko sjajno ili srebro patina.

Ako su predmeti reljefaste površine mogu se i se uspešno patinirati i senčiti kako bi se dobio igled starog (rustičnog) srebra.

Takođe vršimo tehničko posrebrivanje za elektro kontakte.

Mesingovanje

Galvanska zaštita koja služi za dekorativnu ili antikorozivnu zaštitu metalnih predmeta.

Mesingovati se mogu predmeti koji su od bakra, mesinga, zamka, čelika, aluminijuma, sve u svrhu antikorozivne zaštite i dekorativnog izgleda.

Mesingovanje može biti sjajno koje se zatim lakira i može biti patinirano i osenčeno, zavisno od namene.

Bakarisanje

Galvanska zaštita koja služi za dekorativnu ili antikorozivnu zaštitu metalnih predmeta.

Bakarisati se mogu predmeti koji su od bakra, mesinga, zamka, čelika, aluminijuma, sve u svrhu antikorozivne zaštite i dekorativnog izgleda.

Bakarisani predmet može biti patiniran i osenčen, zavisno od namene.