Galvanizacija metalne galanterije

Galvanizacija metalne galanterije je elektrohemijski proces zaštite metala putem elektrolize (oksidaciono/redukcioni proces koji se dešava na elektrodama pri prolazu električne struje kroz elektrolit).

Postoji više prevlaka kao što su bakarisanje, mesingovanje, niklovanje, hromiranje, pozlata, posrebrenje.

Galvanizacija metala se koristi za više namena, a jedna od njih je da bi se sprečila korozija.

Korozija je raspadanje materijala, odnosno trošenje metala pod određenim uslovima i javlja se u formi crvenkaste ili zelene rđe na bakru i njegovim legurama. Na površini metala dovode do narušavanja njegove strukture, pa se procesom galvanizacije eliminiše njegovo dalje nastajanje. Takođe se moze javiti patiniranje određenih plemenitih metala kao što su bakar, srebro ili mesing koji vremenom patiniraju (tamne). Procesom galvanizacije može se vratiti prvobitna boja (sjaj), međutim, u funkciji dekoracije metala često se koristi patiniranje (senčenje) metalne galanterije, pa se tako može dobiti mesing patina, bakar patina, srebro patina, nikl patina.

Eventualne mehaničke ogrebotine na metalu se predhodno moraju ispolirati jer se samim procesom galvanizacije one ne mogu u potpunosti ukloniti.

Galvanizacija metalne galanterije se najčešće koristiti u dekorativne svrhe. Da bi se metal zaštitio, provodna prevlaka mora biti nanesena preko cele površine metala putem hromiranja, niklovanjem, pozlatom, posrebrenjem, mesingovanjem.